Централният офис на фирмата е разположен в гр.София, България.

Фирмата разполага със собствена техническа база за обслужване на автомобилите, гаражен парк и склад.

Екипът се състои от млади, висококвалифицирани и амбициозни хора, който използват професионалните си умения и опит за разработването на решения отговарящи на специфичните нужди на всеки клиент.
 
   
 
транспорт на цели и групажни пратки в и извън границите на Европейската общност;

спедиция;

оптимални финансови решения за нашите клиенти- препоръка за необходимото оборудване в зависимост от превозваната стока;

бързо и своевременно осъществяване на транспорта - благодарение на съвременните високо развити технологии, предлагаме оптимално бързи и подходящи маршрути, експедитивност и контрол над извършваните услуги, с цел гъвкавост и коректност спрямо нашите клиенти.
 
Фирма ЕТ „ВИКИ-ПЕТЯ МАНОЛОВА” съществува от 1992 година, регистрирана според Българския Търговски Закон.
, нейната дейност е била в сферата на вътрешни транспортни услуги, спедиция и търговия. Разполагала е с три автомобила за вътрешен транспорт.
като основна дейност на фирмата става международния транспорт, с направление – Гърция.
, във връзка с промените на международния пазар, основно направление на фирмата става Унгария, което остава преференциално и до този момент. Фирмата обогатява своя автомобилен парк. Запазва и увеличава списъка от клиенти, с които работи и развива своята транспортна и спедиторска дейност.
заедно с други транспортни фирми става член и на Националното сдружение на българските превозвачи.Нашата политика е да оптимизираме и развиваме предлаганото от нас обслужване. За изминалите 15 години, се наложихме на непрекъснато развиващия се и променлив пазар с индивидуалното и добронамерено отношение към всеки един клиент, коректността, ефективността и гъвкавия пакет на предлаганите от нас услуги. Наши дългогодишни клиенти са както известни фирми от балканския регион и България, така и европейски и световни компании. Нашата цел е да увеличим и подобрим качеството на предлаганите транспортни услуги между България и останалите членки на Европейския съюз (основно направление) от една страна и страните от Балканският регион от друга страна, а така също и постоянното обновяване на автопарка, и използване на автомобили, отговарящи на съвременните екологични, технологични и нормативни изисквания.
  тел: 00359 2 8705057
факс: 00359 2 9713585
е-mail: vikitrans@mail.bg